PrivateServ.INFO • [BaseBuilder] SMS Услуги
Страница 1 от 1

[BaseBuilder] SMS Услуги

Публикувано: пет юли 06, 2018 11:23 am
от MF1
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron

VIP
Цена:1.20 лв / 0.60 €
Какво получавате:
- резервен слот
- защита на ника
- имунитет
- достъп до целия чат на сървъра
- [VIP] префикс

Времетраене : 30 дена

Начин на плащане: SMS/PayPal/Еконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron


При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !
VIP +
Цена:2.40 лв / 2 €
Какво получавате:
- всички екстри от ранг VIP
- достъп до /colors
- достъп до /paint
- достъп до /rs
- Hook (само по време на строене)
- VIP MENU (CT)
- VIP MENU (T)
- трупате 2 пъти повече XP точки
- KillStrike , правите пари на поредни убийства.
- VIP Zombie
- VIP skin
- [VIP+] префикс

Време: 30 дена

Начин на плащане: SMS/PayPal/Еконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron


При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !
Donator
Цена:4.80 лв / 3 €
Какво получавате:
- Всички екстри от ранг VIP / VIP+
- достъп до amx_slapmenu (slay,slap)
- достъп до amx_gagmenu (gag)
- достъп до amx_votemap (votemap)
- Достъп до amx_vote (vote)
- [Donator] префикс

Време: 30 дена

Начин на плащане: SMS/PayPal/Еконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron


При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !
Top Donator:
Цена:7.20 лв (3x2.40)/ 4 €
Какво получавате:
- всички екстри от ранг VIP / VIP+ / Donator
- достъп до amx_banmenu (ban)
- достъп до amx_kickmenu (kick)
- достъп до /revive (преражда играч)
- достъп до всички чат команди
- [Top Donator] префикс

Време: 35 дена
Начин на плащане: SMS/PayPal/Еконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron

При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !

SMS Admin
Цена:9.60 лв / 5 €
Какво получавате:
- Всички екстри от ранг VIP / VIP+ / Donator / Top Donator
- достъп до bb_rmblock (премахване на предмети)
- достъп до /swap
- 25000 XP (еднократно)
- специален админ скин
- [SMS Admin] префикс

Време: 45 дена
Начин на плащане: SMS/PayPal/Eконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron

При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !

XP Points
Цена:2.40 лв / 1 €
Какво получавате:
- 15 000 XP точки
Време: -
Начин на плащане: SMS/PayPal/Eконт
За да закупите съответния ранг - свържете се с нас на скайп: hds.delsheron

При нарушаване на правилата или използване на привилегиите с лична цел, правата за които е било заплатено по преценка на администрацията ще бъдат премахнати или играчите ще бъдат наказвани !